Şəfəq Olivieri # çılpaq

film:DARC (2018)

DARC-da DAWN OLIVIERI (2018) 00:49 DARC-da DAWN OLIVIERI (2018) 01:05

film:KİMLƏRƏ NARAHAT OLACAQ (2015)

DAWN OLIVIERI, KİMİ NARAHAT EDƏ BİLƏR (2015) 01:40 DAWN OLIVIERI, KİMİ NARAHAT EDƏ BİLƏR (2015) 00:40

film:MİSSİONER (2013)

MISSIONARY-da DAWN OLIVIERI (2013) 00:22 MISSIONARY-da DAWN OLIVIERI (2013) 00:21 MISSIONARY-da DAWN OLIVIERI (2013) 00:14

seriya: YALANLAR EVİ (2012-)

YALANLAR EVİNDƏ ŞƏHƏR OLIVİERİ (2012-) 00:09 YALANLAR EVİNDƏ ŞƏHƏR OLIVİERİ (2012-) 01:18 YALANLAR EVİNDƏ ŞƏHƏR OLIVİERİ (2012-) 00:50 YALANLAR EVİNDƏ ŞƏHƏR OLIVİERİ (2012-) 00:46 YALANLAR EVİNDƏ ŞƏHƏR OLIVİERİ (2012-) 00:31 YALANLAR EVİNDƏ ŞƏHƏR OLIVİERİ (2012-) 00:05 YALANLAR EVİNDƏ ŞƏHƏR OLIVİERİ (2012-) 00:48 YALANLAR EVİNDƏ ŞƏHƏR OLIVİERİ (2012-) 02:04

seriya: VAMPİR HÜQUQLARI (2009-)

VAMPIRE DIARIES-də DAWN OLIVIERI (2009-) 01:23

film:ŞEYTANIN DENİ (2006)

ŞEYTANDA ŞƏHƏR OLIVİERİ 01:58

seriya: Giriş (2004-2011)

ŞƏHƏR OLİVİERİ ƏYLƏNMƏDƏ (2004-2011) 00:07

seriya:OYUNCU

seriya:LAS VEGAS (2003-2008)

seriya: Sənin ananla necə görüşürəm (2006-2013)

seriya: QƏHRƏMANLAR (2006-2009)

seriya: BÖYÜK VƏ XEYR YOXDUR

film: ÖLÜM GÖZƏLLƏRİ BİR DUR (2010)