Sehrli Məktəb Avtobusu # çılpaqdır

Dr. Tennelli / Ralphie'nin Anası:TYNE DALY

Xanım Frizzle: LILY TOMLIN

Dr. Skelet:RITA MORENO

Əlavə səslər:ASİYA VIEIRA