Shirley MacLaine # çılpaq

film:SALEM CƏDHƏDİ MƏHKƏMƏSİ (2002)

SALEM WITCH TRIALS-da SHIRLEY MACLAINE (2002) 01:18

film:TƏŞKİLAT ŞƏRTLƏRİ (1983)

film:ÜMÜKSÜZ XARAKTERLƏR (1971)

ÜMÜKSÜZ XARAKTERLƏRDƏ ŞİRLİ MAKLAİN (1971) 00:55 ÜMÜKSÜZ XARAKTERLƏRDƏ ŞİRLİ MAKLAİN (1971) 00:21

film:BACI SARA ÜÇÜN İKİ QAT (1970)

Bacı SARA ÜÇÜN İKİ QATLIDA ŞİRLİ MAKLAİN (1970) 00:36 Bacı SARA ÜÇÜN İKİ QATLIDA ŞİRLİ MAKLAİN (1970) 02:36

film:QADIN DƏFƏ YEDDİ (1967)

QADIN TIMES SEVEN (1967) ilə SHIRLEY MACLAINE 00:07 QADIN TIMES SEVEN (1967) ilə SHIRLEY MACLAINE 00:46

film:İRMA ŞİRİN (1963)

seriya:UŞAQLARIMDAN HEKAYƏLƏR

seriya:SHIRLEY'S DÜNYA

film:ŞİRİN Xeyriyyəçilik (1969)