St Trinian'nın # çılpaq vəhşi pişikləri

Miss Adams:LUAN PETERS

Mavis:DEBIE LINDEN